System message

Múzeumpedagógia

Museum education for 2016/2017

The museum education is only available from Monday to Friday during the opening hours of the museum. If you wish to take this opportunity, please contact us at least two weeks before the requested time.

Price: 500 HUF/person

  1. School life in the College

The aim of the activity is to show the everyday life of the College through audio-visual means. Age group: 6-18, Duration: 45 to 60 minutes. The activity is led by Dr. Teofil Kovács: tkovacs@silver.drk.hu

  1. Reformation and Debrecen,

Age group: 11+ .  Duration: 60-90 minutes. The activity is led by Dr. Teofil Kovács: tkovacs@silver.drk.hu

 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI AJÁNLATUNK A 2016/2017-ES TANÉVRE

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy foglalkozásaink hétfőtől péntekig, a múzeum nyitvatartási idejében vehetők igénybe.

A foglalkozásokra a jelentkezéseket a tervezett időpont előtt 2 héttel várjuk!
A foglalkozások díja: 500 Ft/fő/alkalom.
Kedvezményt biztosítunk azoknak a tanulócsoportoknak, akik több foglalkozásunkra is bejelentkeznek a tanév folyamán. Két  foglalkozás igénybevétele után egy 45 perces alkalmat ingyenesen ajánlunk fel kínálatunkból.
A múzeumi séták díja: 4 000 Ft/csoport

Tasks
1. Jeles napok: Húsvét, Pünkösd, Karácsony
Kiemelt egyházi ünnepeinkhez kapcsolódik foglalkozásunk. Mesével, verssel, énekkel idézzük az ünnepet. Igény szerint kézműves tevékenységet is biztosítunk.
Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc + 45 perc kézműves tevékenység
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel: (52) 614-370
2. „Kossuth Lajos Debrecenből elindult”
Nemzeti emlékhelyként, a történelmi helyszínen várjuk az 1848/49-es eseményekre kíváncsi, emlékező, tisztelgő utódokat. A foglalkozáshoz kézműves tevékenység is tartozik. Az ajánlat márciusban igényelhető.
Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc+ 45 perc kézműves tevékenység
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
3. Régimódi oskola
Hogyan zajlott a tanítás egy 19. századi iskolában? Megelevenítünk egy korabeli tanítási napot a régi tanteremben.
Korosztály: 1-6. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel: (52) 614-370
4. Építsünk a tárgy köré világot! A Szent András templom szégyenköve
Milyen lehetett a 16-17. században Debrecenben élni? Egy konkrét tárgy, a Szent András templom szégyenköve segítségével építjük fel a korabeli várost.
Korosztály: 6. osztály Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370

5. Építsünk a tárgy köré világot! 16. századi nyomdaprés rekonstrukciója
Mi a jelentősége egy város életében a nyomdának? Huszár Gál nyomdáján keresztül keressük a választ.
Korosztály: 6. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
6. Építsünk a tárgy köré világot! Kölcsey Ferenc halotti leple
Ismerjük meg a Himnusz költőjét! A Kölcsey Ferenc személyéhez kötődő tárgyon keresztül visszafelé építjük fel életútját, világítunk rá a kollégiumi vonatkozásokra.
Korosztály: 4. és 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
7. Az én Csokonaim
A diákoknak lehetőséget biztosít a foglalkozás arra, hogy a kiállítás anyagát, valamint az ahhoz készült kiállítási vezetőt segítségül híva, érdekes feladatok során át, saját képet alkothassanak a költőről.
Korosztály: 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
8. „A bölcsőtől a koporsóig”- Életutak
A foglalkozás során végigtekintünk életünk legfontosabb állomásain, a drámapedagógia eszközeivel megelevenítünk egy-egy eseményt, személyes mozzanatot. A foglalkozás során a kiállításban mód nyílik az egyházi ünnepkör áttekintésére, a református szimbólumok felfedezésére is.
Korosztály: 5.-8. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
9. Diákélet a Kollégiumban
A foglalkozás célja, hogy bemutassa a kollégiumi hétköznapokat audiovizuális eszközök segítségével.
Korosztály: 6-18 év, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Kovács Teofil Elérhetőség: teofilk@hotmail.hu tkovacs@silver.drk.hu
10. A reformáció és Debrecen
A foglalkozás során a látogatók megismerkedhetnek a reformáció főbb vonulataival és Debrecen
szerepével.
Korosztály: 11+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Kovács Teofil Elérhetőség: teofilk@hotmail.hu tkovacs@silver.drk.hu
11. Kollégiumtörténeti vetélkedő
A vetélkedőre általános iskolás vagy középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A játékot dramatikus vagy rajzos feladatok, gerundiumos erőpróba is színesítheti. Előzetes felkészülés szükséges!
Korosztály: 10+, Időtartam: 120 perc
A vetélkedőt vezeti: Ormosi László, Kovács Teofil Elérhetőség: lormosi@silver.drk.hu

12. Írás- és nyomdászattörténet
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére.
Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc
Az órát vezeti: Oláh Róbert Elérhetőség: olahr@silver.drk.hu
13. Debrecen és a magyar Biblia
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére.
Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc
Az órát vezeti: Dr. Fekete Csaba, Oláh Róbert Elérhetőség: olahr@silver.drk.hu
14. Nyomtass növénnyel!
A résztvevők egy régi nyomdai eljárással ismerkedhetnek meg. A növények – felületüket megfelelően befestve – saját lenyomatukat hagyják a papíron.
Korosztály: 6-18, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást tartja: Ősz Attila Elérhetőség: osz.attila@silver.drk.hu
15. Kézműves földgömb készítés
A bevezető előadás után a résztvevők kisméretű földgömböt készíthetnek előrenyomtatott cikkelyekből, amit kivágnak és egy 12 cm átmérőjű hungarocell gömbre ragasztanak fel.
Korosztály: 10-18, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást tartja: Ősz Attila Elérhetőség: osz.attila@silver.drk.hu
16. Kollégiumi kalandtúra
3-4 fős csoportokban akadályverseny keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek a múzeum kiállításaival, a Kollégium történetével.
Korosztály: 10-14, Időtartam: 90 perc
A kalandtúrát vezeti: Bereczki Lajosné, Gáborik Judit, Szegedi Kálmánné, Oláh Róbert
Érdeklődni lehet: jgaborik@silver.drk.hu
17. Olvassunk együtt, mert olvasni jó!
Olvasásnépszerűsítő óra a könyvtár műemlék jellegű olvasótermében.
Korosztály: 10-14 év, Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Bereczki Lajosné. Elérhetőség: bmarika@silver.drk.hu
18. Anyanyelv és anyaszentegyház
A reformáció, ill. a protestáns írástudók – prédikátorok, írók költők – hatása a magyar nyelv életére. Különös tekintettel a Kollégium híres növendékeire.
Korosztály: 12+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
19. Klasszikus művészeti örökség a református egyházművészetben
A klasszikus művészettörténetből ismert motívumokat, mitológiai és egyéb alakzatokat kutathatjuk fel a Kollégium környéki építészeti emlékeken, a kiállításokban elhelyezett, eredetileg templomi használatú vagy iskolatörténeti tárgyakon.
Korosztály: 14+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
20. Női kommunikáció a szakrális térben
Hogyan nyilatkoztak meg a nők a szakrális terekben, ahol a nőknek hallgatniuk illett? Milyen kommunikációs csatornát találtak, milyen üzeneteket továbbítottak? Hogyan olvasztották megnyilvánulásaikba a klasszikus és keresztyén művészeti hagyományt? A kérdésekre az egyházi textilművészeti tárgyak segítségével keresünk válaszokat.
Korosztály: 16+, Időtartam: 60perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
21. Az úrihímzés
A jellegzetesen református templomokban fennmaradt úrihímzéses terítők motívumkincsének, művészettörténeti kapcsolatainak bemutatása több száz éves, arannyal, ezüsttel, selyemmel ékesített úrvacsorakendők segítségével.
Korosztály: 14+, Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
22. A Református Kollégium és a magyar irodalom
A magyar irodalom protestáns egyházi kapcsolatai – Szenczi Molnár Alberttől Fazekas Mihályon, Kölcsey, Arany, Ady költészetén keresztül az újabb alkotókig, lehetőség szerint írók költők személyes tárgyaihoz kötve.
Korosztály: 14+ Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
23. Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen
A debreceni Csokonai-kultusz legfontosabb emlékhelyén több foglalkozás szerveződik a „vígkedvű poéta” alakja köré. A kisebbek a néphagyomány garabonciását, a felső tagozatosok és a középiskolások pedig a szépművészeti alkotások, irodalmi szövegek és diáklegendák nyomán formálódó „Csokonai-portré”-t ismerhetik meg.
Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
24. „Árkádiában éltem én is!”– avagy Kazinczy Ferenc viszontagságos útja Debrecenben
A múzeumi alkalom a Csokonai-síremlék miatt kirobbanó Árkádia-per sötét tónusán igyekszik javítani azzal, hogy Kazinczy Ferenc debreceni kapcsolataira, művészetkritikai elmarasztalásai mellett dicsérő nyilatkozataira, panteonisztikus kultúrafelfogására irányítja a figyelmet. A metszett arcképekért lelkesedő „költőfejedelem” új arcélének megrajzolására biztatjuk a látogatókat azzal, hogy életének kevéssé ismert, esendőségében is megkapó részleteit hozzuk napvilágra.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
25. Fazekas Mihály és a magyar füvészettudomány
Az órán a debreceni irodalom és botanika közös forrásához invitáljuk a látogatókat. Nemcsak a debreceni Fűvészkönyv és a kollégiumi fűvészkert jelentőségét mutatjuk be, hanem korabeli diákok bőrébe bújva megismert gyógynövényekből herbáriumi lapot is készítünk a diákokkal.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
26. Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban
Arany János csak rövid ideig /1833 és 1836 között/ volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők irodalmi emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – foglalkozásokon a 18-19. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és az utazás motívumát elevenítjük meg a 10-18 éves tanulókkal.
Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
27. Jókai Mór Debrecen-képe
Mikor érkezett Jókai Mór első ízben Debrecenbe? Hol lakott? Kikkel ápolt később is baráti kapcsolatot? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben Jókai-írások megkapó részleteivel árnyaljuk a korabeli Debrecen képét.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
28. Ady Endre Debrecenben
Ady Endre 1896-ban joghallgatóként kezdi debreceni pályafutását, ám hamar felfedezi az írás lehetőségét, s benne saját magát, írói talentumát. Az órán az újságíró Adyval, érdekes életmódjával, titkos szerelmével ismerkedhetnek meg a diákok.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
29. Rendhagyó irodalom órák a Kollégiumban (Vetítéssel egybekötött.)
Csokonai és Debrecen
Arany János és Debrecen
Jókai Mór és Debrecen

Museum walks
1. A szabadságharc emlékhelyei
A nyakravaló pör szálait boncolgatva Petőfi nyomába eredünk, felkeressük többek között Vörösmarty szállását, s több 1848/49 kapcsán híressé vált belvárosi épületet.
Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
2. Bolond Istók utazása
Az alkalmi színjátszóhelyektől a kőszínházig – debreceni színháztörténeti séta
Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
3. Botanikatörténeti séta
Hogyan kapcsolódik Fazekas kertje az egykori kollégiumi Füvészkerthez? Maradtak-e ábrázolások a diákok kedvenc pihenőhelyéről?
Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
4. „Elszabadult biciklik – avagy guruljunk a Nagyerdőig!”
Csokonai gyakran vitte tanítványait a Nagyerdőre. Az apostolok lova helyett drótszamárra pattanva alkalmunk lesz arra, hogy szabad lélekkel és kíváncsian szóra bírjuk a Medgyessy-sétány emlékszobrait.
Biciklizni tudó irodalomkedvelőket várunk a programra, kerékpárjukkal együtt!
A programot vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
5. Ady Endre nyomában
Az irodalmi séta Ady Endre ismert lakóhelyeihez, kedvelt és jó emlékű szórakozó helyeihez invitálja a látogatókat.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu