Rendszerüzenet

Múzeumpedagógia

Foglalkozások
1. Jeles napok: Húsvét, Pünkösd, Karácsony
Kiemelt egyházi ünnepeinkhez kapcsolódik foglalkozásunk. Mesével, verssel, énekkel idézzük az ünnepet. Igény szerint kézműves tevékenységet is biztosítunk.
Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc + 45 perc kézműves tevékenység
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel: (52) 614-370
2. „Kossuth Lajos Debrecenből elindult”
Nemzeti emlékhelyként, a történelmi helyszínen várjuk az 1848/49-es eseményekre kíváncsi, emlékező, tisztelgő utódokat. A foglalkozáshoz kézműves tevékenység is tartozik. Az ajánlat márciusban igényelhető.
Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc+ 45 perc kézműves tevékenység
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
3. Régimódi oskola
Hogyan zajlott a tanítás egy 19. századi iskolában? Megelevenítünk egy korabeli tanítási napot a régi tanteremben.
Korosztály: 1-6. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel: (52) 614-370
4. Építsünk a tárgy köré világot! A Szent András templom szégyenköve
Milyen lehetett a 16-17. században Debrecenben élni? Egy konkrét tárgy, a Szent András templom szégyenköve segítségével építjük fel a korabeli várost.
Korosztály: 6. osztály Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370

5. Építsünk a tárgy köré világot! 16. századi nyomdaprés rekonstrukciója
Mi a jelentősége egy város életében a nyomdának? Huszár Gál nyomdáján keresztül keressük a választ.
Korosztály: 6. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
6. Építsünk a tárgy köré világot! Kölcsey Ferenc halotti leple
Ismerjük meg a Himnusz költőjét! A Kölcsey Ferenc személyéhez kötődő tárgyon keresztül visszafelé építjük fel életútját, világítunk rá a kollégiumi vonatkozásokra.
Korosztály: 4. és 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
7. Az én Csokonaim
A diákoknak lehetőséget biztosít a foglalkozás arra, hogy a kiállítás anyagát, valamint az ahhoz készült kiállítási vezetőt segítségül híva, érdekes feladatok során át, saját képet alkothassanak a költőről.
Korosztály: 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
8. „A bölcsőtől a koporsóig”- Életutak
A foglalkozás során végigtekintünk életünk legfontosabb állomásain, a drámapedagógia eszközeivel megelevenítünk egy-egy eseményt, személyes mozzanatot. A foglalkozás során a kiállításban mód nyílik az egyházi ünnepkör áttekintésére, a református szimbólumok felfedezésére is.
Korosztály: 5.-8. osztály, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus Elérhetőség: sinama@silver.drk.hu
Tel:(52) 614-370
9. Diákélet a Kollégiumban
A foglalkozás célja, hogy bemutassa a kollégiumi hétköznapokat audiovizuális eszközök segítségével.
Korosztály: 6-18 év, Időtartam: 45-60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Kovács Teofil Elérhetőség: teofilk@hotmail.hu tkovacs@silver.drk.hu
10. A reformáció és Debrecen
A foglalkozás során a látogatók megismerkedhetnek a reformáció főbb vonulataival és Debrecen
szerepével.
Korosztály: 11+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Kovács Teofil Elérhetőség: teofilk@hotmail.hu tkovacs@silver.drk.hu
11. Kollégiumtörténeti vetélkedő
A vetélkedőre általános iskolás vagy középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A játékot dramatikus vagy rajzos feladatok, gerundiumos erőpróba is színesítheti. Előzetes felkészülés szükséges!
Korosztály: 10+, Időtartam: 120 perc
A vetélkedőt vezeti: Ormosi László, Kovács Teofil Elérhetőség: lormosi@silver.drk.hu

12. Írás- és nyomdászattörténet
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére.
Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc
Az órát vezeti: Oláh Róbert Elérhetőség: olahr@silver.drk.hu
13. Debrecen és a magyar Biblia
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére.
Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc
Az órát vezeti: Dr. Fekete Csaba, Oláh Róbert Elérhetőség: olahr@silver.drk.hu
14. Nyomtass növénnyel!
A résztvevők egy régi nyomdai eljárással ismerkedhetnek meg. A növények – felületüket megfelelően befestve – saját lenyomatukat hagyják a papíron.
Korosztály: 6-18, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást tartja: Ősz Attila Elérhetőség: osz.attila@silver.drk.hu
15. Kézműves földgömb készítés
A bevezető előadás után a résztvevők kisméretű földgömböt készíthetnek előrenyomtatott cikkelyekből, amit kivágnak és egy 12 cm átmérőjű hungarocell gömbre ragasztanak fel.
Korosztály: 10-18, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást tartja: Ősz Attila Elérhetőség: osz.attila@silver.drk.hu
16. Kollégiumi kalandtúra
3-4 fős csoportokban akadályverseny keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek a múzeum kiállításaival, a Kollégium történetével.
Korosztály: 10-14, Időtartam: 90 perc
A kalandtúrát vezeti: Bereczki Lajosné, Gáborik Judit, Szegedi Kálmánné, Oláh Róbert
Érdeklődni lehet: jgaborik@silver.drk.hu
17. Olvassunk együtt, mert olvasni jó!
Olvasásnépszerűsítő óra a könyvtár műemlék jellegű olvasótermében.
Korosztály: 10-14 év, Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Bereczki Lajosné. Elérhetőség: bmarika@silver.drk.hu
18. Anyanyelv és anyaszentegyház
A reformáció, ill. a protestáns írástudók – prédikátorok, írók költők – hatása a magyar nyelv életére. Különös tekintettel a Kollégium híres növendékeire.
Korosztály: 12+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
19. Klasszikus művészeti örökség a református egyházművészetben
A klasszikus művészettörténetből ismert motívumokat, mitológiai és egyéb alakzatokat kutathatjuk fel a Kollégium környéki építészeti emlékeken, a kiállításokban elhelyezett, eredetileg templomi használatú vagy iskolatörténeti tárgyakon.
Korosztály: 14+, Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
20. Női kommunikáció a szakrális térben
Hogyan nyilatkoztak meg a nők a szakrális terekben, ahol a nőknek hallgatniuk illett? Milyen kommunikációs csatornát találtak, milyen üzeneteket továbbítottak? Hogyan olvasztották megnyilvánulásaikba a klasszikus és keresztyén művészeti hagyományt? A kérdésekre az egyházi textilművészeti tárgyak segítségével keresünk válaszokat.
Korosztály: 16+, Időtartam: 60perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
21. Az úrihímzés
A jellegzetesen református templomokban fennmaradt úrihímzéses terítők motívumkincsének, művészettörténeti kapcsolatainak bemutatása több száz éves, arannyal, ezüsttel, selyemmel ékesített úrvacsorakendők segítségével.
Korosztály: 14+, Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
22. A Református Kollégium és a magyar irodalom
A magyar irodalom protestáns egyházi kapcsolatai – Szenczi Molnár Alberttől Fazekas Mihályon, Kölcsey, Arany, Ady költészetén keresztül az újabb alkotókig, lehetőség szerint írók költők személyes tárgyaihoz kötve.
Korosztály: 14+ Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Balogh Gizella. Elérhetőség: tgizella@silver.drk.hu
23. Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen
A debreceni Csokonai-kultusz legfontosabb emlékhelyén több foglalkozás szerveződik a „vígkedvű poéta” alakja köré. A kisebbek a néphagyomány garabonciását, a felső tagozatosok és a középiskolások pedig a szépművészeti alkotások, irodalmi szövegek és diáklegendák nyomán formálódó „Csokonai-portré”-t ismerhetik meg.
Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
24. „Árkádiában éltem én is!”– avagy Kazinczy Ferenc viszontagságos útja Debrecenben
A múzeumi alkalom a Csokonai-síremlék miatt kirobbanó Árkádia-per sötét tónusán igyekszik javítani azzal, hogy Kazinczy Ferenc debreceni kapcsolataira, művészetkritikai elmarasztalásai mellett dicsérő nyilatkozataira, panteonisztikus kultúrafelfogására irányítja a figyelmet. A metszett arcképekért lelkesedő „költőfejedelem” új arcélének megrajzolására biztatjuk a látogatókat azzal, hogy életének kevéssé ismert, esendőségében is megkapó részleteit hozzuk napvilágra.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
25. Fazekas Mihály és a magyar füvészettudomány
Az órán a debreceni irodalom és botanika közös forrásához invitáljuk a látogatókat. Nemcsak a debreceni Fűvészkönyv és a kollégiumi fűvészkert jelentőségét mutatjuk be, hanem korabeli diákok bőrébe bújva megismert gyógynövényekből herbáriumi lapot is készítünk a diákokkal.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
26. Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban
Arany János csak rövid ideig /1833 és 1836 között/ volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők irodalmi emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – foglalkozásokon a 18-19. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és az utazás motívumát elevenítjük meg a 10-18 éves tanulókkal.
Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
27. Jókai Mór Debrecen-képe
Mikor érkezett Jókai Mór első ízben Debrecenbe? Hol lakott? Kikkel ápolt később is baráti kapcsolatot? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben Jókai-írások megkapó részleteivel árnyaljuk a korabeli Debrecen képét.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
28. Ady Endre Debrecenben
Ady Endre 1896-ban joghallgatóként kezdi debreceni pályafutását, ám hamar felfedezi az írás lehetőségét, s benne saját magát, írói talentumát. Az órán az újságíró Adyval, érdekes életmódjával, titkos szerelmével ismerkedhetnek meg a diákok.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc
A foglalkozást vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
29. Rendhagyó irodalom órák a Kollégiumban (Vetítéssel egybekötött.)
Csokonai és Debrecen
Arany János és Debrecen
Jókai Mór és Debrecen

Múzeumi séták
1. A szabadságharc emlékhelyei
A nyakravaló pör szálait boncolgatva Petőfi nyomába eredünk, felkeressük többek között Vörösmarty szállását, s több 1848/49 kapcsán híressé vált belvárosi épületet.
Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
2. Bolond Istók utazása
Az alkalmi színjátszóhelyektől a kőszínházig – debreceni színháztörténeti séta
Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
3. Botanikatörténeti séta
Hogyan kapcsolódik Fazekas kertje az egykori kollégiumi Füvészkerthez? Maradtak-e ábrázolások a diákok kedvenc pihenőhelyéről?
Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
4. „Elszabadult biciklik – avagy guruljunk a Nagyerdőig!”
Csokonai gyakran vitte tanítványait a Nagyerdőre. Az apostolok lova helyett drótszamárra pattanva alkalmunk lesz arra, hogy szabad lélekkel és kíváncsian szóra bírjuk a Medgyessy-sétány emlékszobrait.
Biciklizni tudó irodalomkedvelőket várunk a programra, kerékpárjukkal együtt!
A programot vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu
5. Ady Endre nyomában
Az irodalmi séta Ady Endre ismert lakóhelyeihez, kedvelt és jó emlékű szórakozó helyeihez invitálja a látogatókat.
Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc
A sétát vezeti: Dr. Keczán Mariann. Elérhetőség: keczan.mariann@silver.drk.hu