Rendszerüzenet

Augusztus - A hónap köve: A kabai meteorit

Augusztus - A hónap köve: A kabai meteorit

A kabai meteorit

A Debreceni Református Kollégium Múzeumának legöregebb darabja a Naprendszerrel egyidős (kb. 5 milliárd éves), világhírű kabai meteorit, melyet az elődökhöz hasonlóan mi is nagy becsben, gondosan őrzünk.
1857. április 15-én este egy szokatlan felvillanásnak lehettek tanúi azok, akik Kaba környékén a szabadban tartózkodtak. Egy különleges „lebkő” tört utat magának a sűrű légkörön át és csapódott be egy kabai kukoricatáblába. Szilágyi Gábor gazda lovaglás közben találta meg másnap a meteoritot. A város elöljárói hamarosan a Debreceni Református Kollégiumnak adományozták az égből hullott követ, melyet először Török József, a Kollégium orvosa és természetrajz tanára írt le. Török csak alaktanilag tanulmányozta a meteoritot. A bécsi Mineralógiai Kabinet igazgatója a birodalom fővárosába kívánta szállítani a kőmeteoritot, azonban a Kollégium tanári kara és a majdani Debreceni református püspök, Balogh Péter, mindvégig ellenálltak. Végül, az európai hírű német vegyész, Freidrich Wöhrer kérésére Törökék mintát küldtek kémiai vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálat eredményeként a világon először a kabai meteoritban mutattak ki egyszerű szerves vegyületeket. A 19. században még két alkalommal pattintottak le darabokat a meteoritról, viszonzásként a Kollégium ásványtára tíz különböző hullásból származó meteorittal gazdagodott. A 20. század második felében újabb elemzéseket végeztek a meteoriton.
  Megállapították, hogy jórészt szilíciumvegyületekből áll, de elemi szenet is tartalmaz. A 2,6 kilogramm tömegű, áramvonalas lebkő a kőmeteoritok csoportjába tartozik, ezen belül pedig a szenes kondritok alcsoportjába sorolható. Ez a meteorit típus azért számít ritkaságnak, mert rendszerint már a légkörben elég vagy szétrobban, de ha mégis eléri a felszínt, a becsapódás után laza szerkezete miatt a nedves közegben rövid idő alatt szétmállik. A kabai meteoritot ezért többszörös túlélőnek tekinthetjük.
A meteorit hű másolatát az Iskolatörténeti kiállításunkban tekinthetik meg a látogatók.

Ősz Attila
gyűjteménykezelő