Rendszerüzenet

300 éve született Maróthi György (1715-1744)

300 éve született Maróthi György (1715-1744)

ÜNNEPI EMLÉKÜLÉS AZ ORATÓRIUMBAN

2015. október 16-án, 15 órától

A kollégiumi professzor születésének 300. évfordulójára rendezett emlékülésre és az azt követő kiállítás megnyitójára szeretettel várjuk az érdeklődőket a Debreceni Református Kollégium Oratóriumába

2015. október 16-án, pénteken, 15 órakor.

Ifjabb Maróthi György tehetős debreceni szenátor fiaként közel hét évig tanult kiváló svájci és németalföldi akadémiákon, tudatosan készülve a tanári hivatásra.

Debrecenben először a latin- és görögtanulás minőségi javulását ösztönözve auktorkiadásokat rendezett sajtó alá, majd a történelem és a földrajz felé fordult a figyelme.

Korszerű alapon, az életből vett példákon alapuló matematika tankönyve több mint fél évszázadra meghatározta a Kollégium és a hozzá kapcsolódó iskolák tananyagát. A fizikában a korszerűbb wolffiánus-newtoniánus elveket részesítette előnyben.

Kísérletet tett (svájci mintára) a négyszólamú éneklés bevezetésére, szélesebb körben történő elterjesztésére énekeskönyvet is szerkesztett.

Teológiatörténeti szempontból említést érdemelnek Osterwald-fordításai.

Az emlékülésen elhangzó előadások:

  • Dr. Gáborjáni Szabó Botond (gyűjteményi igazgató): Maróthi György pedagógiai reformjavaslatai
  • Dr. Kántor Sándorné (ny. adjunktus, DE TTK Matematikai Intézet Geometriai Tanszéke): Maróthi György és a matematika oktatása
  • Kovács Gergely (tanár, DRK Gimnáziuma): Maróthi György és a Kántus
  • Oláh Róbert (régi könyves könyvtáros): Maróthi György könyvtára

Közreműködik a kollégiumi Kántus.