System message

Február - A hónap műtárgya: Augsburgi bortartó kanna

Február - A hónap műtárgya: Augsburgi bortartó kanna

 Augsburgi bortartó kanna

E sorozat keretein belül korábban már szót ejtettünk arról, hogy a múzeumban milyen sokféle ötvös munkát tekinthetnek meg a látogatók. Ezek az ötvösremekek nem csak egyházművészeti kiállításunk, hanem a kálvinista Róma kiállítóterem fényét is emelik. Ez utóbbi helyen nyújt impozáns látványt az augsburgi bortartó kanna. A műtárgyat Debreczeni János vásárolta 1672-ben Pozsonyban, majd 1691-ben Bánffy György, Erdély főkormányzója és felesége, Bethlen Klára ajándékozta azt a debreceni Kistemplomnak. A míves bortartó kanna ebben az időben száz dukátot ért (a dukát arany pénzérme, mely egész Európában használatos volt az 1870-es évekig). A gyönyörű, aranyozott ezüst kannát jóformán csak addig használták, míg az adományozók éltek. Ennek oka állítólag az volt, hogy a hívek idegenkedtek a kanna oldalán látható meztelen nőalak ábrázolásoktól. A szóban forgó jelenet témáját egy római monda, "A szabin nők elrablása"szolgáltatta. (A Róma alapításához kapcsolódó monda szerint Róma egyre inkább fejlődött és erősödött, de nagyon kevés asszony volt a városban. A probléma megoldására Romulus ünnepséget rendezett, amire meghívta vendégként a szomszédos szabin törzset is. A szabinok mind eljöttek és magukkal hozták lányaikat is.Romulus terve az volt, hogy elrabolja a szabin nőket, és elviszi őket Rómába. Amikor a szabinok megérkeztek, Romulus leült szenátorai közé. A támadásra a jel az volt, hogy ő feláll, kioldja lila palástját, majd újra maga köré teríti. Felfegyverzett hívei figyelték őt, és amikor a jeladás megtörtént, akkor a nemesek kardot rántottak, majd csatakiáltások közepette megrohanták a szabinokat, elfogva azok lányait, de a férfiak szabadon elmenekülhettek. Mintegy 700 szabin nőt raboltak el így, majd vittek Rómába.) A klenódium talpának külső peremén hat angyalfejes díszítmény figyelhető meg, melyek a talptól a kanna oldalán található rendkívüli szépségű " A szabin nők elrablása" domborművet a talptól elválasztó koszorúsávig terjednek. Füle tagolt, hermás díszítménnyel ellátott, fedelén pedig harci jelenetet ábrázoló dombormű látható. Az ausburgi bortartó kanna impozáns méretével, különleges díszítésével és szépségével a világ bármely ötvös remekeket bemutató kiállításán kiemelkedne.

Ormosi Viktória
muzeológus