System message

Rotterdami Erasmus művei a Nagykönyvtárban

Rotterdami Erasmus művei a Nagykönyvtárban

Rotterdami Erasmus (1466–1535) hozzájárult a Biblia szövegének minden korábbinál pontosabb kiadásához, az egyházatyák életművének megismeréséhez. A közmondás- és szólásgyűjteményei bestsellerekké váltak, etikai írásai századokon keresztül hatottak a nevelésben. Morális elveit népszerűsítő leveleit buzgón olvasták Erdélytől Angliáig. A görög és római szerzők sajtó alá rendezésével irányt mutatott a klasszika–filológusok következő generációinak.

Teológusként kifogásolta az egyházban tapasztalható visszaéléseket, a krisztusi tanítástól való elhajlást, ám hitt a hagyomány fontosságában. „Tűröm ezt az egyházat, míg nem látok jobbat” – vallotta. El nem köteleződésével példát mutatott a humanista értelmiségieknek, ám emiatt idővel szembekerült mindkét féllel.
Öt évszázada, 1516 márciusában fejezték be az Újszövetség-fordításának nyomtatását, bilingvis (görög-latin) szöveggel. Az első anyanyelvű bibliafordítások, így Luther német-, és Tyndale angol kiadása is erre épült. A hazai erazmisták (Pesti Gábor, Komjáti Benedek, Sylvester János) munkájaként születtek meg az első magyar nyelvű rész-bibliafordítások is.
A humanista írófejedelem életművének gazdagságáról és sokszínűségéről a Nagykönyvtár állományából válogatott 52 kötet tanúskodik, melyből 14 még Erasmus életében megjelent.

A kiállítás megtekinthető 2016. április 20. és június 10. között.