System message

Mesterség és művészet : a debreceni grafika első századai

Mesterség és művészet : a debreceni grafika első századai

Amióta Debrecen egyházi és iskolai központ, szoros kapcsolatban él a könyvvel, és a sokszorosított grafikától elválaszthatatlan nyomdával. A református hagyományai miatt „magyar Genf”-nek mondott város ezer szállal kapcsolódott a protestáns Nyugat-Európához. A 18. század második felétől a debreceni nyomda kiadványait nemritkán kollégiumi diákok metszetei díszítették, de a minőségi változás kezdetét a rézmetsző diákok társaságának megalakulása, az első térképatlaszok megjelentetése jelzi 1800 és 1804 között. A döntő lépés Göttingen neveltje, Sárvári Pál (1765–1846) professzor nevéhez fűződik aki „A rajzolás mesterségének kezdete” című tankönyv szerzője volt. Ő gondoskodott a feladatait később átvállaló Kiss Sámuel (1781–1819) külföldi taníttatásáról is. Utódja Beregszászi Pál négy tankönyvet jelentetett meg. Bár a szabadkézi rajzot sem hanyagolta el, munkásságának középpontjában a műszaki rajzolás állott. Debrecenben jelentős pedagógiai fordulat, a reáliák térnyerése segítette a művészetek kibontakozását. A régi latin iskola elvont fogalmainak helyét az élet valóságos dolgai foglalták el. Ezt a törekvést tapasztalatok és kísérletek, érzékletes példák, ábrák és illusztrációk útján, szemléltető oktatással lehetett megvalósítani. A gyakorlati élet kívánalmait, a hasznosság szempontjait követő rögös út vezetett mesterségtől művészetig, de a legjobbak munkáiban már a korai századokban felcsillannak a mai értelemben vett művészet szikrái, és ez korántsem jellemző minden településünkre. Lyka Károly szerint „Debrecen az egyetlen alföldi város, amelynek a képírással oly szorosan összefüggő grafikai művészet terén hagyományai vannak...”   MEGNYITÓ: 2014. szeptember 29. 13:30 óra