Booking

Adatkezelési tájékoztató vendégkönyvi bejegyzéshez

1. Az adatkezelő

Neve: Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefonszáma: +36 (52) 614 380
Elektronikus levelezési cím:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

2. A személyes adatok kezelésének célja

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei a vendégkönyvi bejegyzéssel kapcsolatos személyes adatokat (a bejegyzést tevő személy neve, e-mail címe, a bejegyzés tartalma) a vendégkönyvbe elektronikus úton történő bejegyzés lehetővé tétele érdekében kezeli A megadott személyes adatokat a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel.

3. Az adatkezelés jogalapja

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei a vendégkönyvi bejegyzés űrlapon megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásával kezeli. Az érintett az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az adatok rögzítésével, a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését és megértését igazoló jelölőnégyzet bejelölésével, és a foglalás véglegesítése gomb megnyomásával fejezi ki.

4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A vendégkönyvi bejegyzés űrlapon megadott személyes adatok közül a bejegyzést tevő személy neve és a bejegyzés tartalma nyilvánosságra kerül, azt a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei az interneten elérhető vendégkönyvében bárki számára elérhető módon közzéteszi. A bejegyzést tevő személy e-mail címe nem kerül közzétételre, ahhoz csak a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei munkavállalói, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei részére mindenkor informatikai tárhely szolgáltatást nyújtó szervezet férnek hozzá, mely utóbbi jelenleg a Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.). A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei az e-mail címet harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

5. Az adatkezelés időtartama

A vendégkönyvi bejegyzés űrlapon megadott személyes adatokat a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei a vendégkönyvi bejegyzés törléséig vagy az érintett részéről az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

6. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai

A vendégkönyvi bejegyzés űrlapon megadott személyes adatokkal összefüggésben az érintett személy jogosult az alábbiakra.

 • Az érintett jogosult tájékoztatást kapni személyes adatai kezeléséről, különösen arról, hogy
  • rá vonatkozóan az adatkezelő milyen személyes adatokat kezel,
  • az adatkezelő milyen célból kezeli személyes adatait,
  • milyen kategóriába tartozó, milyen tartalmú személyes adatokat kezel rá vonatkozóan az adatkezelő,
  • személyes adatait az adatkezelő kikkel közölte vagy fogja közölni,
  • a személyes adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységet az adatkezelő részére ki végez, mi az adatfeldolgozó neve, címe és milyen tevékenységet végez az adatokkal,
  • a személyes adatokat az adatkezelő meddig tervezi tárolni, vagy ha ezt nem lehet tudni, akkor milyen szempontok alapján határozzák meg az adattárolás időtartamát,
  • a kezelt személyes adatok kapcsán az érintett jogosult tiltakozni személyes adatai kezelésével szemben, továbbá – a vonatkozó feltételek teljesülése esetén – kérheti az adatkezelőtől a személyes adatok törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását,
  • az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy igényét bíróság előtt érvényesíteni.
 • Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozóan kezelt adatok helyesbítését, amennyiben az adatok pontatlanok, illetve az adatok kiegészítését, amennyiben az adatok hiányosak.
 • Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, és jogosult kérni a rá vonatkozóan kezelt adatok törlését. Az adatkezelő felhívja ugyanakkor az érintettek figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét.
 • Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha
  • az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés megjelölt céljából, de az érintett igényli azokat jogai érvényesítéséhez.
 • Az érintett jogosult panasszal fordulni személyes adatai kezelésével összefüggésben az adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy bírósághoz.

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, keressen minket fenti elérhetőségeink bármelyikén.