Booking

Museum educators

„A közvélekedésben még ma is él az a sztereotípia, miszerint a múzeum poros, de leginkább idejétmúlt intézmény. (…)” - Dr. Bereczki Ibolya

Mi a célunk?

Azt szeretnénk, ha a mi múzeumunk nem az osztálykirándulások unalmas, kötelező programja lenne, hanem egy szórakoztatva tanító, élményszerű hellyé válna a gyermekek szemében. Múzeumpedagógiai munkánk során fő irányelvünk a Bibliából jól ismert ige, mely szerint: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…” (Péld 22,6)

Foglalkozásinkon célunk, hogy a jövő generáció érdeklődését felkeltsük, újradefiniáljuk a múzeum fogalmát, hogy ne egy újabb tárlósor legyen a letűnt korok világának bemutatására, hanem élményekkel teli kincseknek a tárháza.

Kulcsszavaink:

  • Sokszínűség
  • Rácsodálkozás
  • Problémaorientáltság
  • Önálló véleményalkotás

Mi a mottónk?

„Gyereket csak úgy lehet nevelni, ha megtiszteli az ember azzal, hogy komolyan veszi.”
Szabó Magda

Hegyesiné Lázár Edit

Hegyesiné Lázár Edit

Museum educator
Fruzsina Nyíri

Fruzsina Nyíri

Museum educator